Over SCAN

Wij zijn een aantal Afghanen en Nederlanders, vooral in de provincie Limburg, die betrokken zijn bij de situatie in Afghanistan en die zich met de wederopbouw van Afghanistan willen engageren.

We hebben geen politieke doelstellingen en pretenderen niet een landelijke vertegenwoordiging te zijn van de in Nederland woonachtige Afghanen.

Wat wil Stichting SCAN?

Stichting SCAN wil graag de solidariteit tussen mensen in Nederland en Afghanistan stimuleren ten behoeve van de wederopbouw van een democratisch Afghanistan.

De op te zetten projecten dienen in Afghanistan een maatschappelijk inbedding te hebben en tastbare resultaten op te leveren.

Wij willen actieve groepen en initiatieven in Afghanistan ondersteunen en gaan niet uit van liefdadigheid en afhankelijkheidsrelaties.

Alhoewel diverse projecten ondersteund kunnen worden, focussen wij educatieve projecten die zelfredzaamheid van de Afghaanse bevolking bevorderen en vooral gericht zijn op een grotere maatschappelijke participatie van vrouwen.

Hoe zijn wij ontstaan?

Nu er na ruim twee decennia oorlogsellende eindelijk internationale aandacht is voor de verbetering van de situatie in Afghanistan, zijn wij van mening dat pogingen gericht op de wederopbouw van Afghanistan ondersteund moeten worden. Een groep Afghaanse vluchtelingen en Nederlandse sympathisanten trokken zich de afgelopen jaren het lot van Afghanistan aan en verzorgden informatieavonden en organiseerden evenementen waar Afghanen en Nederlanders elkaar konden ontmoeten en elkaars cultuur en achtergrond konden leren kennen.

Wat is onze aanpak?

* Een gemengde groep Afghanen en Nederlanders verplichten zich om gedurende een periode van minstens 1 jaar aan dit solidariteitscomité gestalte te geven.
* Een kerngroep coördineert het geheel en neemt initiatieven.
* In maandelijkse bijeenkomsten informeren wij elkaar over de voortgang van zaken.
* Wij inventariseren initiatieven die voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen.
* Wij beschrijven de initiatieven om ze beter in beeld te brengen ten behoeve van potentiële fondsen.
* We zullen een Stichting oprichten om fondsen te kunnen werven.
* Eind 2007 evalueren we onze inzet en activiteiten.

Wat doen we in Afghanistan?

Na de inventarisatie en beschrijving van de initiatieven zetten wij de projecten op onze website.

Op de website zal regelmatig een voortgangsverslag van de projecten worden gepubliceerd.

Via dit digitale forum vragen wij feedback zodat wij onze aanpak kunnen verbeteren.

Wat kunt u doen

U kunt lid worden van het comité.
U kunt deel nemen in de activiteiten van het comité.
U kunt de mogelijkheden voor ondersteuning en financiering van de initiatieven onderzoeken.
U kunt het draagvlak van het comité verbreden door de informatie te verspreiden.
U kunt op school of met de (sport) vereniging een benefietfeest, sponsorloop, rommelmarkt of andere activiteit organiseren ten bate van Stichting SCAN.
U kunt bij verjaardag, trouwerijen, bedrijfsfeest en ... in plaats van cadeaus SCAN voordragen als goed doel.
U kunt het comité financieel en materieel ondersteunen.


Onze Girorekening: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN, - IBAN: NL75 INGB 0009673353- BIC: INGBNL2A